JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

سیکاس زامیا

نام عمومی: سیکاس زامیا

تیره: Zamiaceae

نام علمی: Zamia pumila L

نام انگلیسی:Coontie

منشأ: ایالات متحده آمریکا

زمان گلدهی: تولید مخروط در اواخر زمستان

ویژگی ها: سیکاس زامیا، گونه ای کوچک، نخشبی، نخل مانند، چندساله و همیشه سبز است. دارای هشت نام علمی مترادف دیگر بوده که شناخته شده ترین آن Z. floridana می باشد. این گونه یک کلنی از پاجوش هایی ایجاد کرده که به آهستگی رشد کرده و تشکیل یک پشته ای با گسترشی در حدود 2-5/1 متر را می دهد. برگ ها سبز تیره، براق، مرکب شانه ای به طول 90cm با ۳۰-۵ جفت از برگچه هایی باریک به طول 10-18cm و پهنای 0/5-2cm می باشند. برگ های سرخسی شکل از ریشه انباری زیرزمینی و قطور تولید می شوند. نکته مهم زینتی آن، عدم تیزی در حاشیه برگ ها و ظاهری صاف تر نسبت به سایر گونه های جنس Cyeas می باشند. گیاه دو پایه بوده و در اواخر زمستان مخروط های نر و ماده آن به رنگ قهوه ای زنگ زده در سطح زمین ظاهر می شوند. مخروط ها به طول cm 16-5بوده و در هر بوته بین ۵-۲ عدد از آنها تولید می شود. مخروط نر دانه ای گرده ای تولید می کند که مخروط ماده ای را که در پاییز بالغ شده، گرده افشانی کرده و دانه هایی به رنگ قرمز درخشان و به طول cm 2-5/1را آزاد می کند. نسبت به افشانه آب و نمک مقاوم بوده و می توان آن را در فضای سبز مناطق ساحلی مورد کشت قرار داد. همچنین مناسب برای باغ های جنگلی و سایه دار می باشد و می تواند به عنوان گیاه پشت زمینه با رنگی غنی و همیشه سبز برای گیاهان گلدار در تمام طول سال باشد. سیکاس زامیا، نیاز به نگهداری کمی داشته و مناسب برای کشت در باغ خشک منظر می باشد. روش تکثیر آن از طریق بذر می باشد.

عادت رشدی: فرم رشدی آن پشته ای بوده و دارای برگساره دارای بافت نرم می باشد.

میزان رشد: کُند، ارتفاع 90cm و گسترش در حدود 1/5-2 متر.

نیاز نوری: آفتاب کامل تا سایه کامل.

خاک مطلوب : خاکی با زهکش مناسب.

نیاز آبی: مقاوم به کم آبی،

مقاومت به سرما: حساس به سرما،