JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

آهار بیابانی

نام عمومی: آهار بیابانی

تیره: Asteraceae

نام علمی: Zima acerosa (DC) A.Gray

نام انگلیسی: Desert Zinnia

منشأ: ایالات متحده آمریکا و مکزیک

 زمان گلدهی: بهار، تابستان و پاییز

ویژگی ها: آهار بیابانی، گونه ای نیمه خشبی، همیشه سبز و چندساله می باشد. ساقه ها به رنگ مایل به سبز تا خاکستری، پوشیده از کرک و بسیار منشعب می باشند. برگها کوچک، سفت، به رنگ سبز مایل به خاکستری، در حاشیه صاف، متقابل، به شکل خطی و دارای نوکی تیز می باشند. سرگل، به تعداد زیاد، آفتابگردانی شکل، دارای قطر 2/5cm می باشد. این سرگل یا طبق ها دارای ۶-۴ گلچه زبانه ای با هم پوشانی، در نوک کمی دندانه دار و به رنگ سفید بوده و در مرکز دارای گلچه هایی لوله ای و کوچک به رنگ زرد می باشند که با افزایش سن به رنگ قهوه ای تبدیل می شوند. میوه آن فندقه حاوی یک عدد بذر می باشند. این گونه مناسب مناطقی با اقلیم سخت بوده که نیاز به نگهداری و مراقبت کمی دارند. می توان از این گونه در مناطق شیبدار و جهت جلوگیری از فرسایش استفاده کرد. دوره گلدهی آهار بیابانی زياد است. درواقع گلدهى داراى دو پیک بوده یکی در بهار و دیگری  پس از گرمای تابستان، در پاییز می باشد. این گیاه گرمادوست بوده و برای رشد احتیاج به گرمای محیط دارد. مناسب جهت کشت در باغ صخره ای و به ویژه باغ خشک منظری می باشد. بهتر است گل های پژمرده این گیاه جهت تحریک به گلدهی جدید، حذف گردند. روش تکثیر آن از طریق بذر است.

عادت رشدی: فرم رشدی آن پشته ای و نیمه درختچه ای است.

میزان رشد: سریع، ارتفاع 30cm و گسترش در حدود cm ۶۰

نیاز نوری: آفتاب کاملی.

خاک مطلوب: خاکی با زهکش مناست.

نیاز آبی : مقاوم به خشکی. نسبت به آبیاری زیاد حساس است.

مقاومت به سرما: تاحدودی حساس به سرما.