JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

دایکوندرا نقره ای

نام عمومی:دایکوندرا نقره ای

نام علمی:Dichondra argentea Humb.& Bonpl. Ex Willd

تیره:Convolvulaceae

نام انگلیسی:Slver ponysfoot

منشا: ایالات متحده

زمان گلدهی: بهار و تابستان

ویژگی ها: دایکوندرا نقره ای گونه ای واشی، همیشه سبز و چند ساله می باشد. دایکوندرا نقره ای، گونه ای از شبدر آمریکایی است که در کشور های مختلف مورد کشت و کار قرار گرفته ، با این تفاوت که دارای برگساره ای نقره ای رنگ بوده و نسبت به گرما مقاوم است. برگ ها گرد و تا حدی کلیه شکل و در هر دو طرف ابریشمی (نرم)و به رنگ نقره ای  است. برگ پوشیده از کرک های کوچک و متراکمی است که به صورت فشرده در نزدیکی سطح برگ روییده اند. گل های دایکوندرانقره ای کوچک ، سفید و فاقد ارزش زینتی است. میوه آن پوشینه ا ی است. گسترش آن از طریق روندک های متعددی بوده که در محل گره ها ریشه دار می شود. در مناطق سرد به صورت نیمه خزان کننده عمل می کند و ممکن است حتی تمام بخش های هوایی آن تا فصل رویش جدید خشک شوند. دایکوندرا نقره ای به عنوان گیاه پوششی بسیار مناسب بوده و حالتی آویزان از دیواره ها ایجاد کرده و برای سطوح شیبدار ایده آل است. مقاوم به خشکی و گرماست. می توان از آن برای کشت در میان جاپا های سنگی نیز استفاده کرد. همچنین مناسب برای کنترل فرسایش خاک نیز می باشد. نگهداری از آن ساده است. جهت شکل سازی (Topiary) بسیار مورد کاربرد می باشد. بذر هایی که تولید می کند قابلیت جوانه زنی در سال بعد را دارد. روش تکثیر آن از طریق قلمه واشی ساقه ، بذر و خوابانیدن ساده است.

عادت رشدی: فرم رشدی آن خوابیده ، خزنده یا بالا رونده است. دارای بافت نرم است.

سرعت رشد:  سریع، 30-15 سانتی متر ارتفاع گرفته و در حدود 180-90 سانتی متر گسترش می یابد.

نیاز نوری: آفتاب تا نیمه سایه

خاک مطلوب:  به خاکی با زهکش مناسب احتیاج دارد.

نیاز آبی: مقاوم به خشکی است. در صورتی که ازتنش خشکی پژمرده گردد با آبیاری محدود به سرعت بازیابی می شود.

مقاومت به سرما: حساس به سرمای شدید.