JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

گل ظهر

نام عمومی:گل ظهر

نام علمی:Disphyma crassifolium subsp. Clavellatum (Haw.) Chinnock

تیره:Aizoaceae

نام انگلیسی:Round Noon-Flower

منشا:  استرالیا و نیوزیلند

زمان گلدهی: بهار و تابستان

ویژگی ها: گل ظهر ، گونه ای گوشتی ، واشی و یک ساله تا چند ساله می باشد. برگ آن گوشتی ، کم و بیش استوانه ای، با درازای 5-2 سانتی متر و پهنای 6-4 میلی متر می باشد. این گیاه را با نام علمی Disphyma clavellatum نیز طبقه بندی کرده اند. رنگ برگساره آن متنوع ، از سبز براق تا بنفش ، و در مقطع عرضی مدور (گرد) می باشد. گل ها دیدنی و بزرگ به رنگ صورتی ، بنفش و ارغوانی با مرکزی سفید با قطر 5 سانتی متر بر روی دمگل ایستاده که از زاوبه برگ در آمده می روید. گل دارای گلبرگ های خطی و فراوان می باشد. میوه به رنگ قرمز تا قهوه ای روشن و پوشینه شکوفا می باشد. گل ظهر گونه ای مقاوم به شرایط نامساعد محیطی از جمله سرما ، خشکی و شوری خاک (ایده آل برای مکان هایی با مشکل شوری خاک) است. این گونه پوششی برای مناطق ساحلی ایده آل بوده و به خوبی افشانه آب و نمک حاصل از امواج دریا را تحمل می کند. گیاه در هر جا که با خاک در تماس باشد، ریشه زایی دارد. برگ ها وقتی در شرایط تنش خشکی قرار داشته باشند، به رنگ ارغوانی در می آیند. گل ها در شب بسته و در روز باز می شوند. (وجه تسمیه نام عمومی آن) . گاهی از آن برای جلوگیری از فرسایش خاک استفاده می گردد. روش تکثیر آن قلمه (ساده ترین روش) ، تقسیم و استفاده از بذر می باشد.

عادت رشدی: فرم رشدی آن خزنده و حصیری می باشد.

سرعت رشد: متوسط، دارای ارتفاعی تا 30 سانتی متر می باشد و گسترش آن در حدود 2-1 متر است.

نیاز نوری: در آفتاب کامل بهترین عملکرد را دارد.

خاک مطلوب: طیف وسیعی از خاک ها چون رسی تا شنی را تحمل می کند. به شوری خاک مقاوم است و می تواند بر روی رس های رودخانه ای رشد کند.

نیاز آبی: به خشکی مقاوم است و پس از استقرار به دوره های کم آبی تحمل نشان می دهد.

مقاومت به سرما: مقاوم به سرما